Handelsvillkor

 

Sevan AB Handelsvillkor

 

§ 1. Inledning

Dessa handelsvillkor gäller för företagskunder till Sevan AB. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Sevan AB med organisationsnummer 556348-0085. Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas. Önskas ingånget avtal sägas upp, vänligen meddela oss via kundservice@sevan.se. Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Vid var tid gällande handelsvillkor återfinns alltid på www.sevan.se/foretag/juridisk-information/handelsvillkor.

 

§ 2. Syfte

Syftet med webbplatsen www.sevan.se är information om och försäljning av produkter till företagskunder liksom information om produktutbud till privata konsumenter.

 

§ 3. Egendomsrätt till webbplatsen

Webbplatsen ägs samt hanteras av Sevan AB i egenskap av juridisk person med säte i Stockholm.

 

§ 4. Immaterialrätt

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

 

§ 5 Bli kund

För att ansöka om att bli kund ska formuläret på www.sevan.se/foretag/bli-kund/bli-kund-formular fyllas i. Förutsatt godkänd kreditprövning återkopplar vårt kundcenter inom 5 arbetsdagar och tilldelar access till kundwebben www.sevan.se .

 

§ 6. Frakt- och leveransvillkor

Vi tillämpar fri frakt i hela Sverige för ordrar med totalt ordervärde om minst 10 000 SEK ex moms. Fraktkostnaden är 500 kr ex moms för ordrar med totalt ordervärde understigande 10 000 SEK ex moms. Leverans sker i enlighet med information lämnad vid orderbekräftelse och till kaj enligt Incoterms 2020 DAP. Vi tillämpar pallbyte, och förväntar oss godkänd EU-pall i retur, i första hand vid leveranstillfället, alt. vid nästa leverans. Kund legitimerar sig vid godsmottagning. Vid uteblivet byte alt. ej godkänd pall faktureras pallkostnad 200 kr/pall vid nästa fakturatillfälle.

 

§ 7. Avvikelser

Vid ev. avvikelse ska detta registreras i formuläret sevan.se/foretag/om-oss/kontakta-oss/avvikelse inom en arbetsdag från mottagen leverans. Vårt kundcenter återkopplar därefter.

 

§ 8. Betalning

Betalning sker via faktura eller förskott. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 24%.

 

§ 9. Personuppgiftspolicy

Webbplatsen förbinder sig att följa dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter. För vidare information, se www.sevan.se/juridisk-information/gdpr-och-integritetspolicy

 

§ 10. Användares avtalsbrott

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor kan bli avstängd från webbplatsen, få sitt konto på www.sevan.se raderat och bli spärrad som kund.

 

§ 11. Friskrivning & ansvarsbegränsning

I den utsträckning det inte strider mot lag ska Sevan AB inte hållas ansvarig för förlust av data samt straffmässiga skadestånd som rör material på sevan.se

 

§ 12. Jurisdiktion

Webbplatsen, www.sevan.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

 

§ 13. Kontakt

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll, kontakta oss via kundservice@sevan.se.

 


 

Senast redigerad: 2022-06-22