GDPR och integritetspolicy

Här hittar du information om våra användarvillkor, cookiehantering och GDPR så att du kan surfa tryggt och säkert!

GDPR

 

Det är viktigt för oss att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser, använder våra tjänster eller kontaktar oss i olika ärenden.

I denna integritetspolicy finns information om vilka av dina personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har samt hur du ska göra för att rätta en uppgift eller beställa registerutdrag.
 
Personuppgiftsansvarig
Sevan Aktiebolag (Sevan), org.nr. 556348–0085 med postadress Metallvägen 59, 195 72 Rosersberg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.
 
Personuppgifter
I din kontakt med Sevan kommer du att lämna viss information till oss. Sevan behandlar personuppgifter såsom namn, bostadsadress, e-postadress, bild och organisationsnummer.  Nedan beskriver vi vilka Personuppgifter vi samlar in och behandlar i verksamheten på ett antal lagliga grunder och för ett flertal ändamål. Personuppgifterna behandlas så länge de behövs för ändamålet och lagras aldrig under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

 

Kryptering
Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.
 
Cookies
Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan till exempel användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöva välja detta på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen.


Vi använder cookies och liknande tekniker på våra webbplatser för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och säkerställa dess funktionalitet. Om du besöker någon av våra webbplatser (sevan.se/fi/no, bsfoods.se, sook.se) används cookies för analys av besökaren på webbsidor och för anonym demografisk profilering i syfte att förbättra tjänster och utbud till våra besökare. Vi behandlar uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt användargenererad data, exempelvis klick- och besökshistorik.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. En person som önskar undvika detta kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.
 
Sociala medier
För närvarande kan du följa Sevan på Facebook, Youtube, Instagram och LinkedIn. På dessa konton ansvarar Sevan endast för eventuella personuppgifter som Sevan själv publicerar, inte personuppgifter som andra användare lämnar till oss.
 
Utskick av nyhetsbrev
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi lagra de personuppgifter du anger (namn, e-postadress) för att skicka relevant och riktad marknadsföring. Behandlingen baseras på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om du inte längre vill få våra nyhetsbrev.
 
Deltagande i evenemang och tävlingar
Om du deltar i tävlingar anordnade av Sevan kommer vi behandla personuppgifterna du anger (namn, e-postadress, tävlingsbidrag, svar på frågor osv.) för att administrera tävlingen, välja och kontakta vinnaren. Om lagstiftningen kräver kommer vi dela ditt namn och prisuppgifter med Skatteverket.

Om du anmäler ditt deltagande i ett evenemang arrangerat av Sevan kommer vi registrera personuppgifterna du uppgav till oss (såsom namn, e-postadress, evenemang, evenemangsdatum) för att kunna administrera evenemanget och ditt deltagande.
 
Återkoppling
För att kunna återkoppla när du kontaktat oss via sevan.se/fi/no eller andra kontaktvägar (e-post, sociala medier, etc.) kommer vi registrera de personuppgifter du anger (t.ex. namn, företag, roll, e-postadress, din förfrågan, etc.).
 
B2B relationer 
Om du är i kontakt med oss som företagskund, företagsleverantör eller affärspartner kommer vi att behandla de personuppgifter som vi får. I samband med beställningar och leveranser kommer vi behöva hantera och behandla information om företagsnamn, organisationsnummer, namn, kontaktinformation, titel, mailadress etc för att kontrollera betalning. Vidare kommer vi att använda informationen för att upprätthålla affärsförhållandet med det företag som du representerar, eller för att administrera aktiviteter som du deltar i. Grunden för vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att Sevan ska ha möjlighet att hantera praktiska delar i en affärsrelation.
 
Arbetsansökningar
Om du skickat in en jobbansökan som innehåller personuppgifter kommer vi att hantera den för att bedöma om det finns anledning till vidare kontakt. I och med att du skickar in din ansökan med personuppgifter påbörjas en potentiell avtalsrelation oss emellan. Den lagliga grunden för hantering av dina personuppgifter i detta sammanhang är avtal som kan komma att ingås. När tjänsten är tillsatt finns inte detta syfte kvar därför raderas dina uppgifter.
 
Dina rättigheter
Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen men det finns berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen. Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan. Du har rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Datainspektionen.
 
Hur du kontaktar oss
Om du har du frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss:
 
Sevan AB
Metallvägen 59
195 72 Rosersberg, Sverige
konsumentkontakt@sevan.se
Telefon (växel): +46 (0)8 – 546 070 00