Tilbaketrekning av Sevan Hummus Original og Sevan hummus Hot’n Spicy

Drøbak 25. Mai 2017

 

Tilbaketrekning av Sevan Hummus Original og Sevan hummus Hot’n Spicy

Artikelinformasjon:

194001 Sevan Hummus Original 250g, EAN-kod: 7331217011248

194034 Sevan Hummus Hot’n Spicy, 250g, EAN-kod: 7331217011941

 

Kjære kunde,

Sevans hummus har, i noen få tilfeller, konstatert å ha en avvikende smak.

Basert på dette har Sevan besluttet å trekke tilbake alle typer av hummus som idag finnes på markedet. I Norge gjelder dette for produktene overfor med BBD fr.o.m. 1 april 2017 t.o.m. 11 juni 2017.

Vi vet pr idag ikke hva som forårsaker den avvikende smaken og har derfor valgt som et ”føre var” å kalle tilbake overnevnte produkter fra markedet. Vi har ingen grunn til å tro at produktene er farlig å spise, men arbeider selvfølgelig med å undersøke hva som har skjedd.

Konsumenter som har noen av de tilbakekalte produktene igjen, oppfordres til å kaste disse og kontakte vår konsumentkontakt for erstatning. I tilfelle aktuelle produkter finnes på deres lager, eller ute i butikk, bes varene stenges for salg og destrueres.

Sevan står selvfølgelig for alle direkte kostnader ifm tilbakekallelsen.

Ved spørsmål, vennligst kontakt undertegnede.

 

Takk på forhånd!

Ole-Petter Hagfors

ole-petter@sevan-norge.no

97124741