Vårt ansvar

Så här jobbar vi

 

Globala målen för hållbar utveckling

Allt vi på Sevan gör, gör vi med en övertygelse om att mat förenar och med målsättningen att bidra till ett samhälle där alla känner sig välkomna till bords.

 

Vi har valt att låta vårt hållbarhetsarbete inspireras av FN:s Agenda 2030, innehållandes de 17 globala målen för hållbar utveckling.

fn-agenda-2030.webp

Livsmedelssäkerhet

Oavsett om det är en produkt vi producerar själva i anläggningen i Rosersberg eller som någon av våra utvalda producenter runt om i världen tillverkar, är hög kvalitet och produktsäkerhet en grundförutsättning för oss och våra leverantörer.

 

Vår egen produktion är certifierad enligt FSSC 22000 samt EU-ekologisk produktion och vi arbetar ständigt för att förbättra våra processer.

Inom lager- och grossistverksamheten arbetar vi enligt standarden IP Livsmedel och även här är vi godkända för att hantera ekologiska produkter

inom ramen för märkningen EU-EKO.

 

Ladda ner våra senaste kvalitetscertifikat här:

IP Livsmedel Sevan AB (232 KB)

EU-EKO Sevan AB (35 KB)

FSSC 22000 Sevan Hummus Factory AB (1,405 KB)

SAB EU-EKO Sevan Hummus Factory AB (149 KB)

eu_organic.webp fssc.webp ip_livsmedel.webp

Social hållbarhet

Vi strävar efter att våra produkter ska göra skillnad genom hela värdekedjan. Sedan år 2020 är vi medlemmar i BSCI, The Business Social Compliance Initiative, ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Våra leverantörer arbetar alla med olika förutsättningar, men med ett gemensamt – kärleken till mat. Vi tror på dialog och närvaro och arbetar systematiskt mot en mer hållbar värdekedja.

BSCI-amfori-logo.png

Miljö

Vi är mycket stolta över att med vår hummus och falafel spela en aktiv roll i det pågående proteinskiftet, liksom att vår produktportfölj främst innehåller växtbaserade produkter.

 

Vi har till exempel bytt från plasttråg till en mer hållbar påse för vår färska falafel, en skifte som reducerade mängden förpackningsmaterial med över 50% och bidrog till en mer effektiv distributionskedja genom ökad fyllnadsgrad till kund liksom minskade transporter till fabrik.

 

Med målet att ytterligare minska klimatpåverkan från våra transporter samarbetar vi med Fraktus för upphandling av frakter till våra kunder i Sverige. Det ger oss möjligheten att på ett enkelt och effektivt sätt styra mot mer miljövänliga och 100 procent klimatkompenserade transporter.

 

Under år 2021 ställde vi om så att nästan alla transporter till kunder inom Sverige klimatkompenseras till 100% tillsammans med vår partner Fraktus. Och det arbetet fortsätter!

 

I vår nybyggda anläggning i Rosersberg är fastigheten anpassad med den senaste resursoptimerade teknologin. Från vår hummus- och falafelproduktion är de enda restprodukterna vatten från kokning av kikärtorna samt olja från fritösen, vilken vi återvinner i ett cirkulärt system med återanvändningsbara tankar.

fraktus.png

Mångfald på riktigt

Vi som jobbar på Sevan förenas alla i arbetet med våra produkter.
Idag är vi runt 50 personer från fler än 20 olika länder runt om i världen.

En fantastisk mix av språk, idéer, matkulturer och inte minst smaker i lunchlådorna när vi ses och delar en måltid tillsammans.

 

Vi söker ständigt efter medarbetare och partners som är modiga,

nyfikna och, liksom vi, känner en stor kärlek till mat.

Jobbsprånget, Tekniksprånget och Matlust är exempel på partners som vi ofta samarbetar med.


Vi tror helt enkelt på kraften i riktig mångfald.

 

För många av våra medarbetare har en praktikperiod eller en anställning hos Sevan utgjort den första riktiga kontakten på arbetsmarknaden i Sverige.

Ibland till och med det som möjliggjort för en hel familj att stanna och börja ett nytt liv.

 

Det är vi mycket stolta över!

jobbsprånget.webp matlust.webp tekniksprånget.webp

Visselblåsning – vid misstanke om missförhållanden

Sevan strävar efter att alltid vara en god, flexibel och tillförlitlig affärspartner och arbetsgivare, under ständig utveckling.

Vi värnar om säkerhet och respekt för alla som är en del av vår verksamhet - anställda, leverantörer, kunder och partners.

Visselblåsarfunktionen möjliggör anonym anmälan vid misstanke om missförhållanden med koppling till Sevankoncernen.

Exempel på missförhållanden skulle kunna vara avvikelser i relation till beslutade företagspolicys, t.ex. i förhållande till mutor och korruption, konkurrenslagstiftning, ekonomiska brott, matsäkerhet och kvalitet, trakasserier och diskriminering, skydd av personuppgifter eller intressekonflikter. Alla anmälningar kommer in anonymt via extern part för vidare hantering, i första hand av styrelsemedlem. 

 

www.faceup.com/c/il8795n2

 qr-FaceUp.png

fabrik4.jpg